Insane Drift Day

  /  Insane Drift Day

    Допълнителна информация:

    • 30лв до 05.09.2022 / 40лв на място
    • всеки записал се трябва да е на пистата до 10:00
    • изисква се подписване на декларация