Insane Drift Day Tuning

    Допълнителна информация:

    • безплатно
    • всеки записал се трябва да е на пистата до 8:30
    • изисква се подписване на декларация на място